Skip available courses

Available courses

Rośliny są największym skarbem natury i źródłem życia. Posiadają moc witamin, minerałów i składników odżywczych. Dieta oparta na pokarmach roślinnych pozwala czuć się lekko, nadaje się dla każdego, leczy z licznych chorób, a nawet przyczynia się do zachowania długowieczności.

Motywy zdrowotne diety roślinnej znajdują mocne oparcie zarówno w nauce, jak i w codziennej obserwacji własnego zdrowia i samopoczucia. Taką dietą wspieramy także nasze środowisko, działając na rzecz bardziej ekologicznych i humanitarnych rozwiązań. Dieta roślinna oznacza zmianę stylu życia, kierunków, aspiracji, przełamuje też moc stereotypów, które tkwią w obyczajach wielu ludzi.

Zaprzestanie jadania mięsa jest pierwszym krokiem, który prowadzi do działu nowych kwestii żywieniowych, zdrowotnych, etycznych i ekologicznych. Jedząc produkty roślinne, możemy zachować zdrowie i zadowolenie na najwyższym poziomie. Wegetarianizm, a szczególnie weganizm rezygnuje z dotychczasowej dominacji nad zwierzętami, czyniąc planetę bardziej etyczną wolną od niewoli i cierpienia zwierząt.

Niniejszy kurs ma na celu ogólne, przekrojowe spojrzenie na mediacje w polskim systemie prawnym. Omówimy regulacje prawne dotyczące mediacji w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych, ale także zasady i przebieg typowego, wzorcowego postępowania mediacyjnego. Kurs pozwoli zdobyć i pogłębić wiedzę na temat mediacji, ale też przyda się każdemu, kto na co dzień kontaktuje się z klientami, kontrahentami czy interesantami. Mediacja jest metodą, którą można zastosować w niemal każdej dziedzinie życia. Warto o niej pamiętać i zawsze próbować się dogadać.

TSR czyli terapia skoncentrowana na rozwiązaniach w Polsce lub SFBT na świecie należy do terapii krótkoterminowych koncentrujących się przede wszystkim na poszukiwaniu rozwiązań problemów w pracy z klientami. Ten model terapii nie doszukuje się przyczyn problemów a klient sam sobie staje się ekspertem. Zadaniem terapeuty jest doprowadzić do właściwego rozwiązania, przy  czym to klient z odpowiednimi podpowiedziami osiąga swój cel. TSR wykorzystuje takie techniki terapeutyczne jak: komplementowanie, przeformułowania, skalowanie, pytanie o cud i wyjątki. Ten model terapii znajduje zastosowanie zarówno w terapii zaburzeń psychicznych, jak i terapii uzależnień. Można ją także z powodzeniem stosować w rozwoju osobistym przy odkrywaniu własnego potencjału i w pracy z dziećmi i młodzieżą. Wiedza na temat TSR jest przydatna w pracy nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów oraz wszystkich zainteresowanych skutecznym modelem terapii prowadzącym do rozwiązań. Każdy, kto marzy o  karierze terapeuty w nurcie krótkoterminowym powinien znać podstawy takiej terapii.

 

Zawód wirtualnej asystentki jest dynamicznie rozwijającym się kierunkiem, który zyskuje coraz większą popularność. Kluczowe jest rozpoznanie swoich kompetencji, wyćwiczenie podstawowych zdolności organizacyjnych i poznanie podstaw narzędzi używanych do pracy. Rozpoznanie ich będzie niezbędne do rozpoczęcia pracy w nowym zawodzie, a uzyskanie wiedzy i doświadczenia to klucz do sukcesu. Treści zawarte w kursie będą przydatne nie tylko na nowej ścieżce kariery, ale przede wszystkim w każdej firmie. Dzięki kompletnej, wieloobszarowej wiedzy kurs jest uniwersalnym przygotowaniem do prowadzenia lub uczestniczenia w biznesie.

Kurs składający się z pięciu modułów dotyczący wiedzy o efektywnych metodach uczenia się oraz przykładów praktycznego jej zastosowania. Pierwszy moduł opisuje proces uczenia się pod względem jego zasad, celów, teorii. Wspomniana została również rola dobrych relacji interpersonalnych w procesie uczenia się i nauczania, które powinny zachodzić między nauczycielem i uczniem. Charakterystyka współczesnych pokoleń „Z” i „ALPHA” oraz ich potrzeby edukacyjne zostały opisane w module drugim. Moduł trzeci poświęcono tradycyjnym i alternatywnym modelom uczenia się. W czwartym module opisany został proces pamięci i uwagi oraz wpływ rozwoju krytycznego myślenia u dzieci na efektywność uczenia się. Przedstawiono w nim również przykłady ćwiczeń roz Wyobraźnia w procesie uczenia się przedstawiona została w module piątym. Zawarto w nim również praktyczne ćwiczenia i zadania kształtujące wyobraźnię dzieci.

Nauki ayurwedyjskie pochodzą z Himalajów. Celem Ayurwedy jest zachowanie zdrowia poprzez utrzymanie równowagi między ciałem a duchem. Ta starohinduska sztuka leczenia łączy unikatowe idee z metodami służącymi ulepszaniu jakości życia. W świecie zachodnim Ayurweda zaczęła pełnić funkcję niezwykle ważną. Jest alternatywą dla konwencjonalnych metod leczenia. W sposób całościowy postrzega człowieka. Ayurwedyjski lekarz to nie tylko osoba z zewnątrz, ale przede wszystkim Ty sam. Medycyna ayurwedyjska od tysięcy lat stosuje naturalne metody leczenia takie jak: diety, terapie ziołami i roślinami oraz określone praktyki fizyczne i oddechowe. Kurs „Ayurweda – naturalna ścieżka zdrowia i równowagi” wprowadza w orientalny świat Ayurwedy. Ma służyć wszystkim ludziom, którzy wierzą w swoje zdolności samouzdrawiające oraz tym, którzy chcą dzielić się tą wiedzą z innymi osobami. Wyrażamy nadzieję, że nauka płynąca z kursu pomoże niejednej istocie w osiąganiu lepszego zdrowia oraz wzbogaci życie zarówno fizyczne, psychiczne i duchowe każdego Uczestnika.


Biorąc udział w szkoleniu "MS Excel VBA" nauczysz się pisać i modyfikować własne makra w języku VBA. Przekonasz się czym są podstawowe elementy programowania w tym języku zwłaszcza pętle, poznasz też konkretne procedury i funkcje, które będziesz mógł/mogła od razu wykorzystać w swoich plikach. 

Aktywność jest ważna na każdym etapie naszego życia. W przypadku starości ma znaczenie szczególne. W istotny sposób wpływa na zadowolenie i kondycję człowieka. Jest synonimem życia i podstawą leczenia wielu chorób. Aktywność opóźnia procesy starzenia się. Łączy się potrzebami osób starszych: kontaktów społecznych, rozwoju osobistego, poczucia własnej wartości. Rodzaj aktywności jest uzależniony od stanu zdrowia, możliwości finansowych i posiadanego zasobu umiejętności społecznych. Aspekty aktywizacji osób starszych z elementami animacji czasu wolnego porusza niniejszy kurs.

Power Query

Kosmetologia holistyczna docenia, jak ważne jest traktowanie człowieka jako całości, na którą składa się ciało, umysł oraz emocje. Zabiegi skupiają się nie tylko na dbaniu o ciało, ale także i stan ducha klienta. Piękny wygląd, zdrowa i dobrze prezentująca się skóra to odzwierciedlenie nie tylko zabiegów kosmetycznych, ale przede wszystkim odpowiednio zbilansowanej diety, zdrowego stylu życia, prawidłowej pielęgnacji, środowiska oraz samopoczucia psychicznego. 

Wieloaspektowa rehabilitacja jest obecnie standardem postępowania w pracy z osobą obciążoną problemami zdrowotnymi, społecznymi, niepełnosprawnością. Terapia zajęciowa jest uzupełnieniem tego procesu. Terapeuci zajęciowi pełnią ważną rolę we wszystkich zespołach poprawiających życie osób wymagających wsparcia i opieki. Dzięki terapii zajęciowej osoby chore i niesamodzielne mogą na nowo nauczyć się funkcjonowania w społeczeństwie i otrzymują szanse na usamodzielnienie. Obecnie można zaobserwować dynamiczny rozwój terapii zajęciowej jako profesji, a zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny rośnie. Kurs „Terapia zajęciowa” kierujemy do osób, które wiążą swą przyszłość zawodową z placówkami oferującymi szeroko rozumiane wsparcie rehabilitacyjne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną bądź ruchową.

Sprawna organizacja pracy salonu kosmetycznego to lepiej wykorzystane kompetencje i czas zatrudnianego personelu, większe zyski finansowe, a przede wszystkim zadowolony i lojalny klient. W niniejszym kursie przedstawiamy i omawiamy najważniejsze aspekty efektywnego zarządzania salonem kosmetycznym. Jest to propozycja szczególnie przydatna osobom, które dopiero co zaczynają swoją przygodę na rynku beauty lub poważnie myślą o założeniu własnego gabinetu.

Kurs Excel dla średnio zaawansowanych dedykujemy osobom, które pracują z programem na co dzień i chciałyby rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności.

Kurs "Excel dla początkujących" to 2,5 g. nagrań wideo podzielonych na 6 modułów. Dedykowany jest osobom, które dopiero poznają ten program. Do każdej lekcji dołączony jest skoroszyt, na którym opiera się nagranie. Plik można pobrać i powtarzać we własnym zakresie te same operacje, które prezentowane są na filmie.

Do udziału w kursie zapraszamy osoby zainteresowane pogłębieniem wiedzy z zakresu psychoonkologii. Wspólnie z autorem, Uczestnicy poszukają sposobów wspierania pacjenta onkologicznego. Dariusz Pysz-Waberski wyjaśnia, jakie znaczenie ma psychoonkologia w procesie leczenia i odzyskiwaniu sił do życia po przebytej chorobie. Omawia techniki terapeutyczne, dzięki którym można przywracać równowagę psychiczną chorych. Zajmuje się także zagadnieniami umierania, śmierci i żałoby. Tematyka poświęcona temu "trudnemu trio" jest  podspecjalnością psychoonkologii.

Każdego dnia, aby funkcjonować i wykonywać zadania związane z naszą rolą społeczną i zawodową musimy się komunikować. Komunikacja to jeden z podstawowych procesów, dzięki które-mu możemy nawiązywać relacje i interakcje społeczne. Towarzyszy nam ona od czasu narodzin - już od pierwszych dni jest dla nas źródłem wiedzy nie tylko o nas samych, ale też o otaczającej nas rzeczywistości. Wysyłamy komunikaty werbalne jak i niewerbalne, które sygnalizują innym nasze potrzeby. Dla rodziców istotny jest przecież nie tylko płacz dziecka, ale również jego gaworzenie, mimika, ruchy kończyn czy reagowanie na bodźce. Zaburzenia komunikacji mogą świadczyć o poważnych dysfunkcjach.

Pojęcie dogoterapii w Polsce jest często nadużywane i nie do końca dla wszystkich zrozumiałe, przede wszystkim z uwagi na fakt, iż nie każda interakcja z psem tak chętnie w ostatnich latach wykorzystywana np. w gabinetach terapeutycznych, placówkach oświatowych czy ośrodkach zdrowia jest faktycznie „terapią”. W kursie Dogoterapia - edukacja i terapia z udziałem psów, który jest kursem dokształcającym omówione zostały rodzaje tzw. dogoterapii, standardy pracy oraz praktyczne aspekty organizacji zajęć. Kurs porusza także kwestię nieco kontrowersyjną, ale bardzo istotną związaną z dobrostanem zwierząt „wykorzystywanych” na zajęciach.

Przygotowanie młodych ludzi do podejmowania mądrych decyzji, co do dróg dalszego kształcenia, jest jednym z najważniejszych celów wychowawczych w szkole. Dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów wspieranie podopiecznych w tym zakresie jest dużym wyzwaniem, w sprostaniu którego, pomocny będzie niniejszy kurs.
Kurs „Doradca edukacyjno-zawodowy” online jest praktycznym poradnikiem na temat organizacji efektywnego procesu poradnictwa dla uczniów i może posłużyć doradcom szkolnym jako inspiracja do doskonalenia własnego warsztatu pracy. Kurs kierowany jest także do wszelkich specjalistów, zaangażowanych w kreowanie procesu poradniczego.

Biofeedback (ang. biologiczne sprzężenie zwrotne) to metoda wykorzystywana m. in. w psychologii, medycynie, sporcie i biznesie. Udowodniono, że ta metoda zwiększa możliwości umysłu: poprawia zdolności zapamiętywania, koncentrację uwagi, szybkość i kreatywność myślenia, podwyższa samoocenę, równocześnie uczy relaksu, niweluje stres, lęki oraz napięcie. Jest to metoda całkowicie bezpieczna, bezinwazyjna. Wiedza na temat EEG Biofeedback jest przydatna w pracy nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów oraz wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi metodami zwiększającymi możliwości naszego umysłu. Każdy, kto marzy o karierze terapeuty EEG Biofeedback powinien znać podsta wy takiego treningu!

Kurs „Asystent nauczyciela w przedszkolu” omawia szerzej zagadnienia, które każda osoba mająca na co dzień do czynienia z grupą dzieci powinna mieć przyswojone. Znajdują się w nim moduły poświęcone psychologii rozwojowej, metodom pracy z małymi dziećmi, a także wiele informacji praktycznych ułatwiających wykonywanie obowiązków opiekuńczo-pielęgnacyjnych. Perspektywy rozwojowe asystenta nauczyciela są bardzo duże, a nasz kurs to pierwszy krok ku wspaniałej pracy w przedszkolu.

W dniu 4 lutego 2011 r. uchwalona została Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235). Ustawa wprowadza zmiany w organizacji żłobków oraz umożliwia tworzenie całkiem nowych form opieki nad dziećmi poniżej 3 roku życia. Dokumnet wprowadza kluby dziecięce, które mogą działać do 5 godzin dziennie i obejmować opieką do 15 dzieci w wieku powyżej 1 roku. Osoby pracujące z dziećmi w wieku do lat 3 ustawodawca nazywa „opiekunami/opiekunkami”. Tymczasem już od dawna słychać opinie, że zakres odpowiedzialności i oczekiwanych kompetencji osób pracujących w żłobkach znacznie przekraczają funkcje opiekuńcze. Program niniejszego kurs, któr wzorowany został na Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna, dobrze odzwierciedla taki stan rzeczy. Znajdują się w nim moduły poświęcone psychologii rozwojowej, edukacji a także czynnościom pielęgnacyjno-opiekuńczym. Wiedza zawarta w kursie to elementarne wiadomości, które powiniene przyswoić sobie, każdy kto myśli o zatrudnieniu w żłobku czy klubie dziecięcym.

Rozwój osobisty dla jednych będzie oznaczał naukę języków obcych, dla innych awans w pracy, a jeszcze dla innych lepsze komunikowanie się z otoczeniem i większy dystans do świata.

Mimo że, każdy z nas utożsamia rozwój osobisty z czymś innym - zawsze jest on nierozerwalnie związany ze zmianą i stawaniem się lepszym. By móc się rozwijać, należy rozpocząć proces, który doprowadzi do pozytywnej zmiany - naszego sukcesu. Bo rozwój osobisty to proces i działanie, dzięki którym przekraczamy wewnętrzne bariery i pokonujemy słabości.

W pokonywaniu blokad i pracy nad sobą możemy posiłkować się narzędziami i technikami psychologicznymi służącymi właśnie do wdrażania zmian. Najpierw jednak musimy być świadomi swoich słabości i ograniczeń. Kiedy już je zdiagnozujemy i dobierzemy odpowiednie narzędzie, możemy pracować nad rozwojem osobistym i żyć po prostu lepiej!

Autor  kursu  przedstawia kluczowe zagadnienia związane z seksuologią oraz jej praktycznym zastosowaniem. W sześciu modułach zebrał najistotniejsze zagadnienia, które opisał  w sposób przejrzysty i zrozumiały dla każdego.Niniejszy kurs skierowany jest do osób interesujących się psychologią, medycyną czy seksualnym funkcjonowaniem człowieka w zakresie zarówno fizjologicznym jak i psychicznym. Wnikliwa lektura materiałów szkoleniowych umożliwi zdobycie elementarnej wiedzy na temat seksualności człowieka.

Z Internetu korzysta dziś znakomita większość ludzi. Własne strony internetowe posiadają firmy, organizacje, osoby prywatne. Do publikowania treści w Internecie nie trzeba być wcale profesjonalnym projektantem. Mimo to programowanie stron w dzisiejszych czasach jest jedną z tych umiejętności, którą warto posiadać. Nabycie odpowiedniej wiedzy pomoże nie tylko stworzyć własną stronę od zera, ale również ułatwi modyfikowanie gotowych szablonów o własny kod rozwijający stronę, która stanie się unikatowa i atrakcyjna dla użytkownika.

Kurs „Podstawy programowania stron internetowych - HTML, CSS i Javascript” jest zbiorem najważniejszych informacji z zakresu pisania stron w HTML i CSS oraz języka JavaScript. Pięć modułów szkolenia to pierwszy krok ku samodzielnemu budowaniu witryn internetowych.

Obywatele Białorusi, Rosji i Ukrainy stanowią większość spośród wszystkich imigrantów przybywających do naszego kraju. Powody emigracji mają podłoże ekonomiczne, jaki i polityczne. We wszystkich przypadkach wiedza na temat porządku prawnego, kultury i najnowszej historii kraju ułatwia trudne początki życia w nowym kraju i pomaga lepiej się zintegrować. Niniejszy kurs przyda się każdemu, kto chce dowiedzieć się o prawno-społecznych aspektach życia w Polsce. Tematyka poruszana w modułach poświęcona jest kwestiom praktycznym, takim jak: poszukiwanie pracy i mieszkania, zakładanie własnej działalności oraz opieka medyczna i system oświaty w Polsce. W jednym miejscu zebrano spis praw i obowiązków obcokrajowców podczas pobytu w Polsce. W kursie nie pominięto kwestii związanych z kulturą, obyczajami i historią Polski i Polaków. Takie informacje pozwolą imigrantom na lepsze zrozumienie mentalności i sposobu myślenia obywateli naszego kraju.

Kurs tworzy osiem lekcji video.

Witaj w kursie, który zmieni Twoje myślenie o tworzeniu produktów i usług. A może tylko utrwali kreatywne nawyki związane z projektowaniem zorientowanym na użytkownika? Odpowiedź zależy od tego, czy znasz już (i na ile) metodę Design Thinking. Design Thinking to wspaniała przygoda, którą z powodzeniem może stosować międzynarodowa korporacja, mała lokalna firma, jak i organizacja pozarządowa. Opiera się na założeniu, że wszystko zaczyna się i kończy na użytkowniku.

Zagłębisz się w zagadnienia związane z Design Thinking. Mimo tego, że jest to bardzo twórcza metoda, posiada pewne założenia, których warto się trzymać, aby odnieść sukces i mieć poczucie satysfakcji. Kurs pomoże Ci lepiej zrozumieć te zasady i poznać też praktyczne ich zastosowanie. Zapraszamy do wspólnej podróży!

Trychologia to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy zajmująca się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorób włosów oraz skóry owłosionej głowy. Celem niniejszego kursu jest poszerzenie oraz ugruntowanie wiedzy na temat włosów oraz omówienie szeregu najistotniejszych zagadnień związanych z zaburzeniami w obrębie owłosionej skóry głowy. Jest przygotowaniem teoretycznym kosmetologów oraz innych specjalistów z branży beauty do wykonywania zawodu trychologa. Kurs adresujemy w szczególności kosmetologom i fryzjerom, którzy chcą wprowadzić do swojej oferty zabiegi z zakresu trychologii, a także studentom kosmetologii, słuchaczom szkół kosmetycznych i pracownikom firm kosmetycznych, którzy chcą poszerzyć wiedzę z zakresu zaawansowanych metod pielęgnacji owłosionej skóry głowy.

Niniejsze szkolenie odpowie na pytania jak usprawnić obieg informacji w zakładzie pracy? Jak powinno się postępować z dokumentacją tworzoną w toku załatwiania sprawy? Co dzieje się z dokumentacją zakończoną i niepotrzebną do bieżącej działalności? Co zrobić ze starymi, zalegającymi pismami? Czym się zajmuje firma archiwistyczna? Dzięki zdobytej tu wiedzy dowiesz się w jaki sposób porządkować zgromadzoną dokumentację, jakie obowiązują zasady tworzenia oficjalnych pism i co zrobić z dokumentacją zarchiwizowaną. Zorientujesz się gdzie szukać szczegółowych informacji, jakie przepisy prawa obowiązują i kogo dotyczą. Pozwoli Ci to uporządkować dokumenty a także usprawnić obieg dokumentów w swoim miejscu pracy.
Kosmetologia estetyczna skupia się na aspekcie wyglądu zewnętrznego, wizerunku, estetyki, samopoczucia, widocznych zmian w skórze oraz odczuwanym przez pacjenta dyskomfortem w jakości życia.  Kosmetolog, który wykonuje takie zabiegi, w pewnym sensie powinien być też psychologiem który wysłucha pacjenta, podbuduje jego poczucie własnej wartości, a także uświadomi, go, że jesteśmy piękni, gdy czujemy się piękni, a nasza ocena własnej atrakcyjności nie powinna być ściśle uzależniona od oceny innych osób. Kurs jest adresowany do osób zainteresowanych kosmetologią, osób pracujących na stanowiskach kosmetycznych jak również osób zainteresowanych branżą kosmetyczną, urodą i zdrowiem. Celem kursu jest zapoznanie z zadaniami i możliwościami kosmetologii estetycznej, zdobycie wiedzy na temat zabiegów z zakresu kosmetologii estetycznej, ich prawidłowego doboru, zastosowań i przeciwwskazań.

Cechą charakterystyczną psychologii pozytywnej jest skupianie się nie na kompensacji deficytów, czy patologiach psychicznych, ale na czynnikach, które sprawiają, że jednostka osiąga swoje cele, podnosi się po odniesionych traumach i żyje szczęśliwym życiem. Jej modele i techniki mogą być wykorzystywane w wielu aspektach naszego życia: w biznesie, w postaci coachingu, w terapii i prewencji zaburzeń oraz edukacji. To ostatnie wykorzystanie myśli związanych z psychologią pozytywną będzie głównym zagadnieniem niniejszego kursu.

Kurs prezentuje bardzo szeroki wachlarz metod do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, dostosowaniem do poszczególnych stopni niepełnosprawności uczniów. Omawia zasady doboru metod pracy oraz wytycznych do tworzenia indywidualnych programów terapeutycznych. Ostatni moduł jest poświęcony nauczaniu domowemu. Ten dość nowy trend w edukacji ma swoich zwolenników, jak i przeciwników. W kontekście niepełnosprawności dziecka, zresztą nie tylko, ukazuje szczególnie przed rodzicem, możliwość organizacji nauczania i wychowania dziecka niepełnosprawnego intelektualnie bez zrywania więzi ze środowiskiem domowym. Rodzice rozważający taki wariant edukacji znajdą we wszystkich modułach kursu treści, które będą dla nich stanowić wsparcie merytoryczne.

Ogród to miejsce przyjazne człowiekowi. To tam czuje beztroskę i szczęście. Przebywanie w ogrodzie daje człowiekowi poczucie spokoju i harmonii, dotyczy to szczególnie osób zmagających się z chorobami czy niepełnosprawnością. Pobyt w ogrodzie pozwala na oderwanie się od stresującej codzienności. Praca w ogrodzie pozwala również na aktywny wypoczynek i rehabilitację. Nic dziwnego, że hortiterapia staje się w Polsce coraz częściej stosowaną metodą terapii, pomagającą w szybszym powrocie do zdrowia osób starszych, jak i dzieci. Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać wpływ ogrodnictwa na zdrowie psychiczne i fizyczne człowieka oraz dla takich, którzy interesują się ogrodnictwem. Niniejszy kurs zawiera podstawowe informacje na temat hortiterapi, przydatne dla osób chcących rozwijać się w tym kierunku.

Dermokonsultantka w swojej pracy łączy wiedzę z zakresu chemii kosmetycznej, kosmetologii, dermatologii, zagadnień rynkowych czy technik sprzedaży. To nowa, dynamicznie rozwijająca się profesja, w której doskonale odnajdą się osoby dla których ważne jest samodoskonalenie, są zaangażowane w swoją pracę i wykonują ją z pasją. Zawód ten już jakiś czas temu zdobył uznanie za granicą, a od kilku lat zyskuje je także w Polsce. Dermokonsultantka to już nie tylko pani, która pomaga wybrać krem, ale specjalista w  dziedzinie skóry zdrowej, wymagającej bądź problematycznej. Kurs dedykowany jest w szczególności technikom farmaceutycznym i farmaceutom, którzy chcą poszerzyć wiedzę z zakresu dermokosmetyków a także osobom zainteresowanym poszerzeniem wiedzy z dziedziny kosmetyków aptecznych. Nie polecamy kursu doświadczonym dermokonsultantkom, gdyż obejmuje on podstawowe informacje będące wprowadzeniem do zawodu.

Kurs z psychologii dziecięcej stanowi syntezę wiedzy na temat rozwoju dziecka, szczególnie w sferze emocjonalnej i intelektualnej. Zawiera podstawowe wiadomości dotyczące okresu dzieciństwa, ewolucji modelu dziecka i dzieciństwa na przestrzeni wieków. Podczas kursu omówione zostaną zadania i metody stosowane w psychologii dziecięcej oraz teorie rozwoju dziecka. Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę na temat poszczególnych okresów rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju w obszarze emocji, kontaktów społecznych, komunikowania się  z otoczeniem. Kurs zawiera także prezentację najbardziej znanych i cenionych w dziedzinie psychologii dziecięcej teorii rozwoju dziecka i jej prekursorów.

 


Jeden obraz jest wart tysiące słów. Zwłaszcza dzisiaj. Ludzie nie lubią czytać, to co do przekazania ma autor, wolą zobaczyć. Naucz się w jaki sposób można to wykorzystywać w biznesie i życiu codziennym. Jeśli sprzedajesz produkty lub usługi, dodaj na stronę czy bloga promujące je filmiki wideo. Z pewnością odbiór będzie większy niż w przypadku samych opisów. Filmy mogą posłużyć Ci nie tylko w rozwoju biznesu, ale także znalezieniu nowej, lepszej pracy. Wideo CV to świetny sposób na wyróżnienie się z tłumu konkurentów i oczarowanie rekruterów. Umiejętność nagrywania filmów wideo jest po prostu przydatna, i jak się okazuje, wcale nie wymaga profesjonalnego sprzętu i studia. Najważniejsze jest to, aby kręcenia filmów uczyć się od profesjonalistów, którzy z kamerą mają do czynienia na co dzień. Tomasz Słodki, autor naszego kursu „NAKRĘĆ TO – profesjonalne filmy wideo” przed kamerą spędził mnóstwo godzin. Co więcej, do współpracy przy tworzeniu kursu zaprosił inne osoby, które na tym polu posiadają ogromne doświadczenie. Dziennikarka, Anna Plaszczyk zdradza jak wygląda tworzenie nagrań telewizyjnych od kuchni, a popularny prezenter Michał Olszański podpowiada, w jaki sposób zachowywać się przed kamerą, aby zrobić doskonałe wrażenie na widzu.


UWAGA: Warunkiem uzyskania dyplomu i zaświadczenia MEN jest rozwiązanie 5 quizów dołączonych do 5 lekcji kursu.

Każde przedsiębiorstwo narażone jest na sytuacje kryzysowe - bez względu na swoją wielkość. W grupie zwiększonego ryzyka są małe i średnie przedsiębiorstwa, które dysponują ograniczonymi zasobami. Mniejsi i średni przedsiębiorcy mogą poradzić sobie z kryzysem, jednak wymaga to pewnego przygotowania. Najistotniejsze w momencie pojawienia się sytuacji kryzysowej jest jej dostrzeżenie i dokładne określenie przyczyn. Rola menadżera jest w tej kwestii kluczowa. Co więcej, dobrze przygotowany menadżer wykorzysta kryzys do konstruktywnych zmian i wdrożenia skorygowanych strategii rozwoju. Niniejszy kurs omawia poszczególne komponenty zarządzania kryzysowego, a także metody przezwyciężania zjawisk kryzysowych. Przedstawia symptomy i przyczyny kryzysów. Wskazuje pułapki, w jakie wpada najczęściej kadra zarządzająca. Analizuje przebieg kryzysów, porusza także ważne zagadnienie jakim jest komunikacja w trudnym dla przedsiębiorstwa czasie. W dalszych modułach kursu, omówiona została rola menadżera w przeciwdziałaniu kryzysowym, a także jego zadania w czasie kryzysu. Przedstawiono także rzeczywiste przykłady kryzysów w firmach, którym udało się z nich wyjść cało, a także te, które temu nie podołały.

Nie wszystkie dzieci radzą sobie z nauką w szkole, chociaż bardzo się starają. Mają trudności w uczeniu się i dobrym przystosowaniem. Należy im pomóc. Trudności, z którymi muszą na co dzień zmagać się dzieci mają swoje przyczyny. Zadaniem terapii pedagogicznej jest ich ustalenie, a następnie oddziaływanie na zaburzenia za pomocą środków pedagogicznych. Dzieciom, które przejawiają trudności w uczeniu się należy stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego - na miarę ich możliwości czy zgodnie z ich potencjałem.  Dobór metod, form pracy powinien być ustalany indywidualnie. Nie każda metoda pracy jest odpowiednia dla każdego dziecka, nawet z tymi samymi deficytami rozwojowymi. Niniejszy kurs to przegląd najpopularniejszych metod wykorzystywanych w terapii pedagogicznej.


Witaj u progu nowoczesnego świata kryptowalut! Stoisz tuż przed bramą do cennej wiedzy, a kluczem do jej otwarcia jest ten właśnie kurs. Już zaraz rozpoczniesz wielką przygodę, która być może na zawsze odmieni Twoje podejście do wirtualnej wartości. Dzięki temu szkoleniu zdobędziesz postawy związane z tematem nie tyko popularnego Bitcoina, ale także altcoinów. Informacje, które na Ciebie czekają to obszerna dawka materiału, dotyczącego nowoczesnych systemów, które już dziś uważane są za prawdziwą rewolucję na rynkach finansowych.


Mobbing jest zjawiskiem, które można ujmować wieloaspektowo. Pozostaje w sferze zainteresowania zarządzania, psychologii, socjologii i prawa. Kurs „Mobbing w miejscu pracy” opisuje je pod kątem prawnym i społecznym. Omawia metody przeciwdziałania, wskazuje roszczenia przysługujące ofierze - mobbowanemu. Materiały szkoleniowe zawierają także statystyki sądowe i wyniki badań, obrazujące skalę problemu w Polsce.

Kurs „Prawo spadkowe – podstawy” omawia, jak wskazuje jego tytuł, najważniejsze zagadnienia z dziedziny prawa spadkowego. Uczestnicy kursu poznają najważniejsze pojęcia i instytucje należące do tej części prawa cywilnego, poznają porządek dziedziczenia ustawowego, dowiedzą się, w jaki sposób można kształtować ostatnią wolę w rozrządzeniu testamentowym i jakie są ograniczenia swobody testowania. W niniejszym kursie pominięte zostały zagadnienia dotyczące gospodarstw rolnych, jako nadmiernie szczegółowe i zasługujące na odrębne opracowanie.

Na rozwój wielu chorób, w tym chorób nowotworowych, składają się różne czynniki - czynniki genetyczne oraz warunki środowiskowe, wśród których znamienną rolę odgrywa żywienie. Probiotyki to mikroorganizmy, które przyjmowane w odpowiednich dawkach korzystnie wpływają na zdrowie. Posiadają wiele korzystnych dla zdrowia właściwości. Jednym z ich prozdrowotnych działań jest aktywność przeciwnowotworowa. Najprawdopodobniej składa się na nią wiele różnych mechanizmów. Potencjalne zastosowanie probiotyków może wpływać na częstość występowania raka i postęp w jego leczeniu. Z zagadnieniem probiotyków wiążą się pojęcia prebiotyki i synbiotyki, które także wykazują działanie antynowotworowe. Kurs "Probiotyki w żywieniu człowieka" kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką chorób, zwłaszcza nowotworowych, zdrowym żywieniem oraz farmaceutykami powszechnie spotykanymi na rynku.


Jak zbudować odpowiednią grupę na Facebooku dla swojej firmy? Jak zaplanować harmonogram kampanii? Co zrobić, aby na reklamę reagowało jak najwięcej osób? Jak sprzedać dzięki Facebookowi i co zrobić, żeby zebrać jak najwięcej informacji o klientach? E-Kurs "Skuteczna reklama na Facebooku" przeprowadzi Cię krok po kroku przez planowanie, ustalanie harmonogramu, aż po tworzenie kampanii reklamowej i monitorowanie jej wyników. Kurs rekomendujemy osobom, które dopiero co zaczynają swoją przygodę z kampaniami reklamowymi. Informacje zawarte w kursie z pewnością przydadzą się na samym początku marketingowej drogi.

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi wzbudza wiele kontrowersji. Bardzo często dzieci z ADHD są w sposób krzywdzący nazywane niegrzecznymi, leniwymi, trudnymi. Tymczasem ADHD nie jest synonimem dziecka niegrzecznego czy niewychowanego. Niewłaściwe zachowania, dziecka nie są „celowe”, lecz są wynikiem zaburzeń. Nadpobudliwości nie można wyleczyć, gdyż nie jest to choroba, można jednak stosować takie zabiegi, które w przyszłości pozwolą dziecku funkcjonować bez przeszkód. Kurs „Dziecko z ADHD w domu i szkole” porusza najistotniejsze aspekty pracy z dzieckiem z zaburzeniem tak, aby rodzic czy opiekun potrafił pracować z nim w odpowiedni sposób, a także radzić sobie w sytuacjach kryzysowych.

Dla wielu osób praca i kariera idą w parze. Sukces w pracy daje satysfakcję, zadowolenie i spełnienie. Ale czym tak naprawdę jest i jak go osiągnąć? Czy potrafimy ocenić, że nasza kariera rozwija się tak, jak byśmy tego chcieli? A może mogłoby być lepiej? Wiele osób uważa, że kariera to efekt szczęścia lub wyjątkowych zdolności. Na pewno dzieje się tak w wielu przypadkach. Jednak swoją karierę można zaplanować i skutecznie realizować wyznaczone cele. Dzięki uczestnictwie w e-kursie „Świadome budowanie kariery”, dowiesz się, jak obrać ścieżkę kariery zgodną z twoimi talentami i oczekiwaniami oraz jakie cechy są obecnie najbardziej pożądane wśród pracowników. Usystematyzujesz wiedzę na swój temat, odkryjesz swoje mocne strony i talenty. To wszystko pomoże ci stworzyć twoją własną markę, zyskasz pewność siebie i zaczniesz traktować potencjalnych pracodawców jak partnerów, którym masz do zaoferowania konkretne umiejętności. Dowiesz się także, jak radzić sobie z problemami i negatywnymi sytuacjami i emocjami w środowisku pracy i na co dzień. Kurs zawiera także praktyczne informacje dotyczące organizacji pracy, zarządzania czasem i realizacji celów.

W ostatnim czasie obserwujemy wzrost zainteresowania naturalnymi metodami na poprawę stanu zdrowia. Coraz więcej osób skłania się ku medycynie alternatywnej. Zmienia się bowiem nasze myślenie o zdrowiu. Nie chcemy być traktowani jak „kolejny pacjent z listy przyjęć”, co często ma miejsce w gabinetach lekarskich. Wielu z nas potrzebuje indywidualnego podejścia do swojego przypadku, chcemy odnaleźć źródła swoich problemów i potrzebujemy kogoś, kto wie jak to zrobić. W tym celu, wielu z nas udaje się do naturopaty, licząc na to, że taka osoba pomoże nam wziąć odpowiedzialności za własne życie i zdrowie. Nie zawsze mamy jednak świadomość, czym jest naturopatia oraz jakie narzędzia może wykorzystać di niesienia pomocy. Niniejszy kurs „Naturopatia” przynosi odpowiedzi na te pytania.

Życie każdej kobiety zmienia się z momentem narodzin pierwszego dziecka. Do tej chwili kobieta może w zupełności decydować zarówno o swoim czasie jak i przyszłości. Jej cele i plany obejmują głównie tematy związane z karierą, rozwojem osobistym, relacjami z innymi dorosłymi. Gdy pojawia się dziecko, nie tylko zmienia się życie ale także priorytety i często wartości, jakie kobieta wyznaje.Jeśli jesteś mamą i marzysz o spełnianiu się nie tylko w tej roli ale o ogólnym zadowoleniu ze swojego życia, pracy i rozwoju osobistym to ten kurs jest właśnie dla ciebie.

Dawniej dyslektyka nazywano zdolnym leniem. Dziś niektórzy uważają, że jest to nowomodny trend, wykręt przed wkuwaniem. Takie podejście może zrobić krzywdę dziecku na całe życie i dlatego dziś dyslektyka chroni prawo. Jeśli nie znajdzie on pomocy w szkole i oparcia w rodzicach, jego wada się pogłębi. Dysleksja występuje w różnym nasileniu u kilku, kilkunastu procent ludzi. Niniejszy kurs przybliża problem tego zjawiska, jego genezę i ewolucję definicji. Uczestnik pozna metody pracy z dzieckiem z dysleksją zarówno na zajęciach specjalistycznych, jak i szkolnych. Przedstawione metody i formy pracy mogą być również wykorzystane przez rodziców do indywidualnej pracy w domu z dzieckiem z grupy ryzyka dysleksji.

Zadania i obowiązki asystenta osoby niepełnosprawnej określone są w ustawach i dokumentach prawnych. Rozważna i celowa praca z osobą niepełnosprawną potrafi przynieść bardzo wymierne skutki zarówno w aspekcie psychologicznym, jak i fizycznym, dlatego rola asystenta jest nieocenioną pomocą i wsparciem. Celem kursu jest pogłębienie wiedzy z zakresu zastosowania różnych form pracy z osobami niepełnosprawnymi na różnych poziomach niepełnosprawności. Wiedza nabyta w trakcie kursu pozwoli przyszłym asystentom, pedagogom i specjalistom, zaczynającym pracę z osobami niepełnosprawnymi skutecznie poprowadzić zajęcia i opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami, a także skłonić ich do dalszych poszukiwań form zajęć aktywizujących osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Logopedia jest nauką na pograniczu nauk humanistycznych i medycznych. Zajmuje się badaniem rozwoju mowy i leczeniem zaburzeń, nieprawidłowości i zniekształceń, które pojawiają się podczas tego procesu. Kurs ma na celu zapoznanie z pojęciem, rozwojem, sposobami pracy, znaczeniem logopedii jako nauki i praktycznego zastosowania w pracy z pacjentem. Omawia diagnozy oraz profilaktykę leczenia różnorakich przypadków. Zapoznaje z warsztatem pracy logopedy, proponuje literaturę, która pozwala zgłębić temat logopedii. Uczestnicy kursu poznają i uczą się tworzyć ćwiczenia i gry do praktycznego wykorzystania w terapii logopedycznej. Kurs stanowi także analizę różnych nieprawidłowości, które mogą pojawiać się na poszczególnych etapach rozwoju mowy (m.in. SLI, ORM). Uczestnicy zdobędą ważne informacje i praktyczne umiejętności z dziedziny logopedii.

Na wstępie stwierdzić należy, iż samo pisanie w swej istocie jest procesem psychofizycznym o bardzo skomplikowanej konstrukcji. Opanować te umiejętność mogą dzieci, które osiągnęły dojrzałość do pisania, a ich poziom grafomotoryczny jest wystarczający do podjęcia obowiązkowej nauki pisania w klasie pierwszej szkoły podstawowej, kiedy to dziecko ma około 7 lat życia. Z powodzeniem nauka udaje sie, gdy dziecko rozwija sie harmonijnie, nie ma zaburzeń w motoryce ani deficytów rozwojowych. W innym wypadku uczeń wymaga pomocy terapeutycznej w osiągnięciu umiejętności pisania.

Emocje pełnią ważne funkcje w naszym życiu. Błędnym rozumowaniem jest, że złych emocji trzeba się pozbyć. Po pierwsze, nie ma złych emocji. Mogą być trudne czy nieprzyjemne. Po drugie, każda emocja jest nam potrzebna, o czymś nas informuje. Ważne jest, aby nauczyć się kontaktu z własnymi emocjami i ich regulowania. Temu właśnie służy niniejszy kurs. Dzięki treningowi regulacji emocji zmniejszysz swoje cierpienie emocjonalne oraz nauczysz się zmieniać emocje w taki sposób by były mniej intensywne a nawet bardziej przyjemne.

Kurs „Prawo konsumenta - podstawowe, praktyczne informacje” stanowi krótkie wprowadzenie do polskiego prawa konsumenckiego, skupiające się na jego praktycznych aspektach - prawie konsumenta do informacji, prawie odstąpienia od umowy i problematyce reklamacji. W opracowaniu tym, ze względu na jego ograniczoną objętość i zakres, omówione zostaną przepisy chroniące konsumentów na podstawie Ustawy o prawach konsumenta oraz najważniejsze uregulowania zawarte w Kodeksie cywilnym. W końcowej części przedstawiony zostanie także zarys funkcjonowania instytucji powołanych do ochrony praw konsumentów w Polsce.

Internet poza tym, że jest źródłem wiedzy na każdy możliwy temat, skrywa w sobie również wiele niebezpieczeństw. Nie zawsze jednak są one widoczne gołym okiem. Wiele z nich skrywa się pod postacią przydatnych aplikacji, inne zaś drzemią wśród podstępnych oprogramowań, wirusów, a także innych użytkowników sieci. Dziecko, które korzysta z internetu, nawet we własnym domu, tylko na pozór jest bezpieczne. Ryzyko krzywdy jakiej może doznać w wirtualnym świecie, nie zniknie wraz z odłączeniem sieci lub zasilania. Kurs – poradnik „Jak uchronić dziecko przed zagrożeniami w sieci?” to zbiór informacji i porad, które pomogą rodzicom i opiekunom zapewnić dzieciom możliwie jak największe bezpieczeństwo w sieci.

Biblioterapia jest coraz częściej pojawiającym się pojęciem w dziedzinie nauk humanistycznych. Poniższy kurs ma na celu zapoznanie z pojęciem, rozwojem, sposobami pracy, znaczeniem biblioterapii, a także wskazanie konkretnych autorów, badaczy, tytułów do pracy z literaturą. Kurs jest syntezą i charakterystyką literatury dla najmłodszych czytelników. Pozwala zrozumieć sposób odbioru tekstu pisanego przez dziecko, podaje metody i charakteryzuje funkcje jakie pełni książka w rozwoju dziecka. Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę praktyczną niezbędną w pracy z dzieckiem, opartą na konkretnych przykładach i nauczą się doboru odpowiedniej bajki, opowiadania i innych tekstów adekwatnie do konkretnej sytuacji problemowej.


Autyzm dziecięcy jest zaburzeniem neurorozwojowym, które zaczyna się we wczesnym dzieciństwie i trwa całe życie. Przyczyny tego zaburzenia nie są jednoznacznie określone, jednak jak wskazują dotychczasowe badania naukowe, przyczyną tego zaburzenia jest nieprawidłowy rozwój funkcjonowania mózgu we wczesnych latach dzieciństwa. Mogą mieć na to wpływ m. in. czynniki genetyczne, infekcje, nieprawidłowości w przemianach metabolicznych, zaburzenia okresu ciąży i porodu. W terapii autyzmu każde dziecko potrzebuje indywidualnego podejścia, nie ma też jednej, określonej metody terapii, która byłaby odpowiednia dla każdego dziecka. Kiedy terapeuta określi mocne i słabe strony dziecka oraz wyznaczy mu odpowiedni kierunek terapii, ważne jest, aby rodzic czy opiekun potrafił rozsądnie kontynuować ją w domu. Rozsądna terapia i ćwiczenia z dzieckiem w domu potrafią przynieść nieocenione korzyści w dalszym funkcjonowaniu małego autyka. 

Z pewnością znasz kilka zasad dotyczących tego, co wypada, a czego nie wypada robić. Być może się do nich stosujesz. Ale czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak wiele jest reguł dotyczących zachowań w różnych sytuacjach? Co tak naprawdę jest prawidłowym postępowaniem? Czy to, czego nauczyłeś się od rodziców, otoczenia? Czy może zachowywać należy się inaczej i nie zdajesz sobie sprawy, że wciąż popełniasz gafy?

Zasady savoir-vivre obowiązują niemal w każdym aspekcie naszego życia. Ich znajomość szczególnie ważna jest także w miejscu pracy. Savoir vivre w biznesie jest tak samo przydatny, jak wiedza, inteligencja, a może nawet i doświadczenie. W sferze zawodowej bardzo ważne jest to, jak nas odbierają inni: klienci, kontrahenci, pracodawcy, współpracownicy, a w przypadku pełnienia funkcji kierowniczych także i nasi pracownicy.


Kurs „Zarządzane czasem” dedykujemy osobom, które chcą lepiej organizować swój czas, być bardziej wydajnymi i skutecznymi w działaniu. Umiejętność zarządzania czasem w ogromnym stopniu decyduje o sukcesie, pozwala pogodzić pracę zawodową z życiem osobistym. Jeśli dobrze wykorzystasz swój cenny zasób jakim jest czas, więcej osiągniesz, odzyskasz spokój i równowagę. Podczas kursu poznasz sprawdzone metody zarządzania czasem, określisz „pożeracze czasu” i dowiesz się jak z nimi walczyć. Nauczysz się określania priorytetów, wyznaczania celów oraz delegowania zadań. Wszystko to pozwoli Ci tak gospodarować swoimi umiejętnościami, by zyskać dodatkowe cenne godziny w ciągu każdego dnia.

Automotywacja i sztuka osiągania celów to pojęcia ze sobą nierozerwalnie związane. Automotywacja to nic innego jak motywowanie samego siebie do podejmowania konkretnego działania. Aby dowiedzieć się, jakie działanie powinno zostać podjęte, konieczne jest uświadomienie sobie celów – inaczej nasze wysiłki mogą pójść na marne, gdyż nie doprowadzą do osiągnięcia sukcesu. Istnieje wiele teorii dotyczących motywacji oraz skutecznego osiągania celów, rozwijane są także coraz nowsze podejścia. Mimo ich różnorodności, wszystkie zwracają uwagę na istotę motywacji – zmianę podejścia do wykonywanego działania z „muszę” na „chcę”. Wskazują także na istotność celu, jego osiągalność oraz wartość, jaką stanowi on dla jednostki. Warto zatem nauczyć się zmiany swojego podejścia do zadań oraz właściwego formułowania celów – dzięki temu droga do sukcesu może się stać znacznie łatwiejsza!


Kurs skierowany jest do wszystkich osób, które chcą upiec chleb w domu i cieszyć jego smakiem i aromatem. Jest adresowany do osób dopiero zaczynających przygodę z piekarnictwem.

Postęp cywilizacyjny, stale nabierający rozpędu, przyczynia się do poprawy warunków życia, pomaga pokonywać i leczyć choroby, sprzyja polepszeniu opieki medycznej, a tym samym powoduje wydłużenie średniego czasu trwania naszego życia. Z drugiej zaś strony, w wielu krajach obserwujemy zjawisko starzenia się społeczeństwa, co oznacza zwiększający się odsetek ludzi powyżej 65 roku życia. Coraz częściej więc będziemy spotykali się z problematyką dotyczącą seniorów. Rozwijały będą się dziedziny wiedzy oraz sektor usług dotyczące osób starszych. Niezwykle istotna jest profilaktyka oraz postępowanie wobec osób w wieku podeszłym, których dotyka wiele problemów zdrowotnych, co wiąże się ze stopniowym upośledzeniem różnych funkcji fizjologicznych organizmu. Za pomocą odpowiedniego odżywiania i właściwego stylu życia można zmniejszyć ryzyko wystąpienia wielu chorób i zaburzeń.

Hipnoza jest kojarzona z czymś niezwykłym, tajemniczym, nadnaturalnym. Ten - bez wątpienia - fascynujący stan świadomości rzuca nowe światło na funkcjonowanie psychiki, odkrywa jej nowe, nieznane zakamarki. Okazuje się ogromną siłą przy pomocy, której „niemożliwe” staje się możliwe. Nasz kurs Hipnozy stanowi zwięzłe kompendium wiedzy na temat źródeł hipnozy, teorii mechanizmów tego zjawiska, technik indukcji hipnotycznej, zjawisk występujących w stanie hipnotycznym oraz praktycznego zastosowania hipnozy. Materiały szkoleniowe oraz testy pozwolą poszerzyć wiedzę na temat tego „tajemniczego” stanu świadomości i uczynić go zdecydowanie mniej tajemniczym. Pozwolą także na zorientowanie się, jak wielka jest siła sugestii i naszej wiary, co z pewnością wpłynie na realizację zamierzonych celów.

Czym jest osobowość, i co sprawia, że ludzie różnią się między sobą w sposobach bycia, czy zachowania? Jak to się dzieje, że każda jednostka ma sobie tylko właściwe cechy intelektualne, emocjonalne i temperamentalne? Próbą odpowiedzi na te pytania, zajmuje się psychologia osobowości. Przedmiotem badań tej subdziedziny psychologii ogólnej jest struktura psychiczna człowieka - osobowość oraz jej rozwój na przestrzeni życia. Pod względem liczby powstałych teorii i różnorodności badanych zjawisk, nauka o osobowości jest jedną z najbardziej rozległych dziedzin psychologii. Kurs „Psychologia osobowości” to praktyczne , skondensowane kompendium przeznaczone zarówno dla osób, które z psychologią osobowości stykają się po raz pierwszy, jak i tych bardziej obeznanych z tą tematyką.

Dziecko wychowywane w rodzinie dysfunkcyjnej np. zimnej emocjonalnie albo nadopiekuńczej może doświadczać niezaspokajania podstawowych potrzeb rozwojowych. Prowadzi to do wytworzenia się w dziecku negatywnych przekonań na własny temat, z którymi mała istota musi sobie poradzić. Tworzy własne strategie funkcjonowania psychicznego i społecznego, układające się w specyficzny wzór zachowania. W ten sposób powstaje nieadaptacyjny schemat, który będzie utrwalany przez całe życie dziecka oraz wykształca się styl radzenia sobie z owym schematem. W przypadku gdy, potrzeba bezpieczeństwa jest niezaspokojona, dziecko stara się odgadywać z góry potrzeby rodzica, aby nie doświadczyć reakcji odrzucenia. Celem terapii schematów jest pomoc w zaspokajaniu potrzeb emocjonalnych oraz "uzdrawianie schematów" - wykształcenie zdrowych wzorców funkcjonowania. Informacje zawarte w kursie "Terapia schematów" pomogą Uczestnikowi w zrozumieniu siebie oraz własnych emocji, a także nakreślą możliwości radzenia sobie z nimi. Dzięki temu funkcjonowanie w codziennym świecie stanie się łatwiejsze.

Home staging polega na przygotowaniu nieruchomości do sprzedaży bądź do wynajmu. Umiejętności home stagera pozwalają na zwiększenie zainteresowania nieruchomością wśród osób ją oglądających, co pozwala na przyspieszenie sprzedaży lub wynajmu za możliwie najwyższą cenę. Na polskim gruncie zawód ten dopiero co kiełkuje, jednak coraz więcej biur nieruchomości korzysta z usług specjalistów od home stagingu, widząc w tym narzędziu ogromny potencjał i możliwości. Jest to odpowiedni moment, by zainteresować się tym tematem i zostać home stagerem - "uzdrowicielem nieruchomości". Ukończenie kursu Home Staging jest pierwszym krokiem na drodze prowadzącej do tego celu. 

Od czego najlepiej jest zacząć? Od początku! Dlatego zanim poznasz praktyczne tajniki pracy w kuchni, przekażemy Ci wiele istotnych informacji dotyczących pracy na stanowisku pomocy kuchennej. Z lektury naszego Kursu "Profesjonalna pomoc kuchenna" dowiesz się jakie są obowiązki i wymagania związane z tą funkcją. Wprowadzimy Cię na zaplecze zakładu gastronomicznego, gdzie poznasz najważniejsze zasady funkcjonlano-higieniczne. Dowiesz się też więcej na temat urządzeń i maszyn kuchennych. Autor kursu w zwięzły i przystępny sposób prezentuje najważniejsze informacje na temat obróbki, utrwalania i przechowywania żywności. Z taką wiedzą, żaden szef kuchni Cię nie zaskoczy. Co więcej, dowiesz się także w jaki sposób przygotować dania mięsne i zupy, więc staniesz się jego prawą ręką.A na koniec? Wszystko posprzątamy! Uporządkujemy Twoją wiedzę dot. najważniejszych zasad czystości, które powinny panować w każdym profesjonalnym zakładzie gastronomicznym.

Definicji kreatywności jest co najmniej kilkanaście. Ich wspólnym mianownikiem jest to, że kreatywnego myślenia można się nauczyć. Wystarczy  je ćwiczyć, a najlepiej zacząć od najmłodszych lat. Odpowiednim momentem na rozpoczęcie treningu kreatywności jest wiek przedszkolny, kiedy następuje intensywny rozwój wyobraźni dziecięcej i zabaw twórczych. To rodzic i nauczyciel jest odpowiedzialny za rozwój kreatywnego myślenia u swoich małych podopiecznych. Musi przy tym pamiętać, że metody rozwijania zdolności twórczych powinny być dostosowane do wieku dziecka, a także jego możliwości. O kreatywności oraz technikach jej rozwijania dowie się z Kursu Rozwój kreatywności dziecka. Dedykujemy go wszystkim rodzicom, wychowawcom przedszkolnym i nauczycielom klas młodszych.

Do zadań beauty coacha należy pomaganie w odnalezieniu piękna innych. Ta coraz popularniejsza profesja jest interdyscyplinarna: łączy w sobie zawody stylisty, wizażysty, stylisty fryzur oraz psychologa. Beauty coach to trener, który uczy, jak kształtować własny wizerunek. Podpowiada jaki ubiór jest najbardziej korzystny, wskazuje techniki makijażu, pomaga w doborze fryzury oraz odpowiednich dodatków. Jest inspiratorem, który wie w jaki sposób tchnąć w ludzi wiarę w siebie i pomóc zaakceptować siebie. Nasz kurs to zbiór najważniejszych informacji niezbędnych w codziennej pracy beauty coacha. 


Visual merchandising to kreowanie przestrzeni handlowej. Należy do dynamicznie rozwijających się narzędzi marketingowych. Dzięki znajomościom zasad visual merchandisingu można doskonale komunikować się z klientem i wpływać na jego decyzje zakupowe. Visual merchandi­ser zajmuje się urządzaniem sklepów oraz ich witryn, eksponowaniem produktów w sposób przyciągający klientów. Profesjonalista, który opanował techniki kreowania przestrzeni handlo­wej potrafi stworzyć środowisko sprzyjające przyjaznym i skutecznym zakupom, dzięki czemu klienci wracają do sklepu. 

Kurs „Visual merchandising – profesjonalny kreator przestrzeni handlowej” to kompletne i bardzo praktyczne kompendium wiedzy niezbędnej do wykonywania tego zawodu. Wiadomości w nim przedstawione są praktyczne i cenne nie tylko dla osób, którą chcą zajmować się visual merchandisingiem zawodowo, ale także dla właścicieli sklepów i stoisk sklepowych, kierowników sklepów czy osób zainteresowanych marketingiem. Na pojęcie visual merchandisingu składa się wiele zagadnień: psycho­logią klienta, zasady planowania układu sklepu, aranżowanie wnętrza sklepu - zapoznasz się z nimi, uczestnicząc w naszym szkoleniu. 

Kurs „Mindfulness - Trening uważności” nauczy Cię, jak zatrzymać się na chwile w pędzącym świecie i cieszyć się obecną chwilą. Dzięki tej metodzie treningu umysłowego lepiej poradzisz sobie ze stresem oraz silnymi emocjami, zrobisz również coś dobrego dla twojego zdrowia - zarówno psychicznego, jak i fizycznego. 

Aromaterapia to wyjątkowo esencjonalny dział medycyny alternatywnej. Lecznicze i pielęgnacyjne właściwości olejków aromatoterapeutycznych były wykorzystywane już w starożytności. Dziś ponownie wracają do łask i zyskują coraz większą popularność w domowych apteczkach, jak i w specjalistycznych terapiach medycznych. Choć aromaterapia wydaje się z pozoru dzie­dziną prostą, prowadzenie kuracji z użyciem olejków eterycznych musi być podparte olbrzymią wiedzą i doświadczeniem. Wszystko ze względu na bardzo skomplikowany skład substancji lotnych, wywołujący odmienne reakcje w zależności od indywidualnych cech pacjenta. 

„Social media marketing – skuteczna strategia komunikacji” to kurs dedykowany zarówno osobom rozpoczynającym, jak i prowadzącym już działalność w różnych serwisach social media. Jeżeli potrzebujesz informacji o sposobach promocji w mediach społecznościowych, znajdziesz tu wiele przydatnych porad, które możesz od razu zastosować. Celem kursu jest przekazanie wiedzy o prawidłowym planowaniu i realizowaniu kampanii w mediach społecznościowych czyli o tzw. strategii social media. Dzięki dostępnym tu materiałom zrozumiesz specyfikę mediów społecznościowych i poznasz metody komunikacji z odbiorcą. Co więcej, będziesz tworzyć skuteczne treści, dobierać odpowiednie serwisy społecznościowe, oceniać efektywność prowadzonych działań, a także sprawnie reagować w sytuacjach kryzysowych . Po każdym module czekają na Ciebie pytania kontrolne, które pozwolą Ci utrwalić wszystkie zdobyte informacje.


Mnemotechniki znajdują zastosowanie głównie w edukacji. Podniesienie skuteczności uczenia się oraz skrócenie czasu poświęcanego na naukę to główne następstwa stosowania technik pamięciowych. Ważnym aspektem jest także zwiększenie poziomu satysfakcji z samego procesu przyswajania wiedzy, co jednocześnie wiąże się z przyjemnością, jaką może dać nauka.

Aby nasz zasób wiedzy na temat tego, jak optymalnie wykorzystać nasz umysł oraz maksymalnie usprawnić naukę, warto posiąść wiedzę w zakresie indywidualnych predyspozycji każdego człowieka, odgrywających tutaj bardzo istotną rolę. Większość osób, które palą chciałoby się uwolnić od tego nałogu. Wiele z nich ma już za sobą kilka nieudanych prób. Rzucanie palenia to bardzo trudny proces, ponieważ palacze uzależniają się od nikotyny nie tylko biologicznie, ale też psychicznie. Osoby palące przyznają, że nie starcza im odwagi na podjecie decyzji o rzuceniu palenia. Boją się, że nie podołają skutkom odstawienia nikotyny, zgrubną, staną się nerwowe i nie do zniesienia dla bliskich osób. Tymczasem, jak można się przekonać podczas lektury kursu:  już pierwsza sekunda po podjęciu decyzji o rzuceniu palenia oznacza WYGRANĄ!
 
Bez względu na metodę walki z uzależnieniem nikotynowym, zawsze najważniejsza jest motywacja do zaprzestania sięgania po papierosy. Bez motywacji i zdeterminowania, rzucanie palenia po prostu nie może być skuteczne. Kurs Rzuć palenie przygotowany przez Centrum Rozwoju Personalnego we Wrocławiu jest zwięzłym kompendium wiedzy na temat palenia papierosów i tego, jak skutecznie walczyć z tym uciążliwym nałogiem. Pomaga, jak nie wpaść w pułapkę „tylko tego jednego papieroska”.

Terapia poznawczo-behawioralna (Cognitive Behavioural Therapy) staje się coraz popularniejszą metodą leczenia zaburzeń psychicznych takich jak: depresje, napady paniki, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, lęk społeczny, schizofrenia, stres pourazowy, zaburzenia odżywiania. Niektóre z nich to choroby cywilizacyjne, z którymi boryka się wielu z nas. Bardzo często problemy te dotykają naszych bliskich, którym chcemy pomóc, jednak nie wiemy, jak to zrobić . W takich sytuacjach ten kurs jest niezwykle użyteczny. Nie rozwiąże kłopotów natury psychicznej, ale nakieruje gdzie się w ich przypadku udać. Pomoże również odpowiedzieć na pytania, czy metody poznawczo-behawioralne wyeliminują problem. 

Kurs Terapia poznawczo-behawioralna jest zwięzłym kompendium wiedzy na temat tej stale rozwijającej się, i zyskującej coraz więcej zwolenników metody. Z pewnością wiele ciekawych informacji odnajdą w nim osoby, które interesują się ludzka psychiką i psychologią.


Specjalista do spraw rekrutacji i selekcji to osoba odpowiedzialna za planowanie i realizację procesów rekrutacyjnych. Do jego zadań należy przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych, testów rekrutacyjnych, oraz wszelkie działania związane z oceną i wyodrębnianiem właściwych kandydatów. Dzisiejszy świat oferuje wiele możliwości zamieszczenia ogłoszeń. Rekruter może skorzystać z Internetu, radia, telewizji czy prasy. Mimo to, proces rekrutacyjny nie stał się prosty. Wręcz przeciwnie. Obecnie rynek pracy przesycony jest kandydatami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Rekruter w celu wyłonienia odpowiednich kandydatów, musi wiedzieć jakie techniki i działania zastosować aby ustrzec się przed złymi decyzjami w profesjonalnym procesie rekrutacji. Dlatego też, aby umożliwić zdobycie niezbędnych informacji i umiejętności, pozwalających na efektywną pracę w tym wymagającym zawodzie, stworzyliśmy kurs ‘Specjalisty do spraw rekrutacji i selekcji personelu’. 

Skuteczni handlowcy, którzy wiedzą jak dotrzeć do klientów, potrafią negocjować i sprzedać swój produkt oraz sprawić, że klient wraca do nich za każdym razem,  będą zawsze poszukiwania rynku pracy. Wiedza teoretyczna oraz praktyczne informacje zdobyte podczas kursu Przedstawiciela Handlowego sprawią, że poczujesz się pewniej w roli sprzedawcy, co przełoży się bezpośrednio na Twoje wyniki sprzedażowe. Nasz kurs jest dedykowany osobom poszukującym pracy w charakterze handlowca oraz tym, które obecnie pałają się tym jednym z najbardziej opłacalnych zawodów. Kurs Przedstawiciela Handlowego pozwoli im się poczuć pewniej  w codziennej pracy, w sposób świadomy podchodzić do obowiązków i w końcu przestać działać „po omacku”! Pamiętaj, raz zdobyte umiejętności pozostają na zawsze. A im więcej się umie, tym bardziej lub się swoją pracę i odnosi się lepsze rezultaty.

Kelner to osoba niezbędna do prawidłowego funkcjonowania każdego lokalu gastronomicznego. W naszym kraju powstaje coraz więcej restauracji a co za tym idzie przybywa konsumentów, którzy chętnie korzystają z takich usług. Duża liczba lokalów gastronomicznych to duże zapotrzebowanie na stanowiska kelnerskie. Aby profesjonalnie pracować w tym zawodzie trzeba mieć odpowiednie wykształcenie.  W tym celu należy ukończyć liceum zawodowe, szkołę policealną lub kurs. Dobrze wykształcony kelner nie będzie miał problemu ze znalezieniem pracy. W tym celu przygotowaliśmy Kurs Kelnerski umożliwiający zdobycie niezbędnych informacji i umiejętności, potrzebnych do wykonywania zawodu kelnera.  Jest on skierowany do wszystkich osób chcących podjąć pracę w tym zawodzie, a także stanowi idealne uzupełnienie wiedzy dla pracowników sal restauracyjnych lub obsługi imprez okolicznościowych.

Informacje o szybko starzejącym się społeczeństwie mają zatem pokrycie w liczbach. Żyjemy dłużej, a współczynnik dzietności utrzymuje się na niskim poziomie. W związku z tym, zapotrzebowanie na wykwalifikowanych opiekunów osób starszych zwiększa się z roku na rok. Mając na uwadze ten fakt, opracowaliśmy Kurs Opiekun osoby starszej, który będzie użytecznym kompendium wiedzy o  starości, starzeniu się ludzi i wszelkich zagadnieniach z tym procesem związanych. Kurs skierowany jest do wszystkich, którzy w przyszłości pragną zostać zawodowymi opiekunami osób w wieku podeszłym, jak również do tych, którzy aktualnie pałają się tym zajęciem, jednak chcą poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje.

W dzisiejszym świecie profesjonalna wiedza na temat marketingu i reklamy stanowi istotę efektywnej sprzedaży w każdej firmie. Jest także niezwykle pomocna przy skutecznym kierowaniu firmą i dążeniu do jej rozwoju. Wiele ofert pracy skierowanych jest obecnie do specjalistów od marketingu. Jeżeli planujesz w swojej karierze zawodowej działania w tym kierunku, ten kurs jest dla ciebie niepowtarzalną propozycją. Uczestnicy szkolenia zdobędą niezbędne przygotowanie do pracy na stanowisku w dziale marketingu, promocji oraz sprzedaży. Nabędą umiejętności do prowadzenia skutecznego marketingu firmy, oraz określania jej pozycji na rynku.

Wizaż i stylizacja to sztuka, której bardzo łatwo można się nauczyć. To nie tylko umiejętność zastosowania odpowiedniej kolorystyki do indywidualnego typu urody, ale też idealne wykonanie makijażu, fryzury oraz właściwy dobór garderoby. Podczas tego szkolenia, każdy z Was będzie miał okazję zgłębić wiedzę z zakresu wizażu, technik makijażu, stylizacji oraz kreowania wizerunku.  Kurs przeznaczony jest dla osób które pragną podjąć pracę w zawodzie wizażysty, ale także dla tych którzy chcą poznać techniki profesjonalnego makijażu. 

Stres powoduje zaburzanie samooceny, nerwowość a także nieuzasadniony gniew. Dziś uważany za jedną z chorób cywilizacyjnych a także poważny syndrom XXI wieku, który negatywnie wpływa na życie każdego z nas. Ma wpływ również na nasze zdrowie fizyczne: mogą się pojawić bóle głowy, problemy skórne czy problemy z ciśnieniem. Są to tylko niektóre, niekorzystne objawy stresu, które mogą dotknąć każdego z nas. Kurs "Stres i depresja w życiu prywatnym i zawodowym" pozwala na uzyskanie niezbędnej wiedzy, dzięki której będziemy w stanie skutecznie poradzić sobie z tym problemem.


Nasz kurs na profesjonalną asystentkę-sekretarkę, wzmocni skuteczność realizowania zadań przez sekretariat, a także wyposaży Cię w niezbędną wiedzę na temat fachowej obsługi klienta. Poznasz tajniki budowania pozytywnego wizerunku własnego oraz firmowego. Każda dobrze prosperująca firma stawia na nowoczesny i funkcjonalny sekretariat, który jest kluczowym elementem w działaniu. Celem kursu jest wyposażenie Cię w profesjonalną wiedzę i umiejętności, niezbędne do pracy w każdym sekretariacie na stanowisku asystentki-sekretarki.