Skip available courses

Available courses

Kurs „Zaburzenia psychosomatyczne i akceptacja ciała", czyli o czym mówi ciało i jaki ma to związek z emocjami.

 Ten kurs jest skierowany szczególnie do osób, które:

 

 • wykonują zawód psychologa i chcą poszerzyć wiedzę z obszaru psychosomatyki i pracy z ciałem;
 • studenci psychologii lub pokrewnych obszarów;
 • osoby, które chcą popracować nad akceptacją własnego ciała.


Zainteresowanych kursem odsyłamy do strony zakupu: https://crp.wroclaw.pl/admin/opis-kurs.html?id=153

Kurs „ADHD u osób dorosłych”, czyli jak rozpoznać i postępować z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej w dorosłym życiu.

 Ten kurs jest skierowany szczególnie do osób, które:

 

 • wykonują zawód psychologa i chcą poszerzyć swoje kompetencje w celu wykonywania diagnozy ADHD u dorosłych;
 • wykonują zawód psychiatry i chcą poszerzyć swoją wiedzę o psychologiczne metody diagnostyczne oraz terapeutyczne;
 • podejrzewają u siebie ADHD;
 • mają postawioną diagnozę ADHD i chcą poszerzyć wiedzę na temat tego zaburzenia.


Zainteresowanych kursem odsyłamy do strony zakupu: https://crp.wroclaw.pl/kurs/adhd-u-osob-doroslych.html

Kurs „Rewalidacja i terapia dziecka ze spektrum autyzmu w wieku przedszkolnym – praktyczne wskazówki”, czyli jak wspierać dzieci ze spektrum autyzmu w rozwoju umiejętności komunikacyjnych, społecznych i poznawczych.

Ten kurs jest skierowany szczególnie do:

 • specjalistów pracujących z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi;
 • nauczycieli
 • terapeutów
 • rodziców.

Zainteresowanych kursem odsyłamy do strony zakupu:https://crp.wroclaw.pl/kurs/rewalidacja-i-terapia-dziecka-ze-spektrum-autyzmu-w-wieku-przedszkolnym--praktyczne-wskazowki.html


Kurs „Opanuj tę złość – techniki samokontroli i zachowania spokoju”, czyli jak efektywnie radzić sobie z emocjami i utrzymywać równowagę w życiu codziennym.

 Ten kurs jest skierowany szczególnie do osób, które:

 

 • często doświadczają silnych emocji i chcą nauczyć się, jak je kontrolować;
 • pragną zrozumieć mechanizmy złości i jej wpływ na osobiste oraz zawodowe życie;
 • są zainteresowane technikami redukcji stresu i promowaniem spokojnego podejścia do wyzwań;
 • chcą poprawić swoje relacje interpersonalne przez lepsze zarządzanie emocjami.


Zainteresowanych kursem odsyłamy do strony zakupu: https://crp.wroclaw.pl/kurs/opanuj-te-zlosc---techniki-samokontroli-i-zachowania-spokoju.html

Kurs "Pozytywna edukacja - w trosce o dobrostan ucznia", czyli jak środowisko szkolne może wspierać młodych ludzi na drodze ku dobremu życiu.


Kurs polecamy w szczególności osobom, które:

 • są związane z edukacją i pracują z dziećmi i młodzieżą;
 • rozumieją, że szkoła to idealne miejsce do wspierania dobrostanu uczniów;
 • zajmują się zdrowiem psychicznym młodych ludzi;
 • chcą dowiedzieć się, w jaki sposób założenia psychologii pozytywnej można aplikować w szkole.


Zainteresowanych kursem odsyłamy do strony zakupu:

https://crp.wroclaw.pl/kurs/psychologia-pozytywna-w-edukacji-66.html
Kurs "Depresja - zrozumieć, by pomóc", czyli jak rozszyfrować depresję i pomóc chorym na drodze do zdrowia.


Kurs polecamy w szczególności osobom, które:

 • zajmują się w sposób profesjonalny zdrowiem psychicznym;
 • chcą pomóc swoim bliskim zmagającym się z problemem depresji;
 • są zainteresowane poszerzeniem wiedzy o depresji.


Zainteresowanych kursem odsyłamy do strony zakupu:

https://crp.wroclaw.pl/kurs/stres-i-depresja-w-zyciu-prywatnym-i-zawodowym-9.html

 


Kurs "Podstawy sztuki wizażu", czyli początek drogi perfekcyjnego wizażysty.


Kurs polecamy w szczególności osobom, które:

 • chcą zdobyć wiedzę na temat makijażu i doboru garderoby;
 • planują zostać profesjonalnymi wizażystami;
 • interesują się makijażem.

Zainteresowanych kursem odsyłamy do strony zakupu:

https://crp.wroclaw.pl/kurs/ssskurs-wizazu-11.html

Kurs "Wibroterapia w kosmetologii", czyli jak skutecznie modelować sylwetkę i redukować lipodystrofię.


Kurs polecamy w szczególności:

 • kosmetologom i masażystom, którzy chcą podwyższyć swoje kwalifikacje i poszerzyć wiedzę z zakresu zabiegów modelujących ciało
 • profesjonalistom związanym z branżą beauty, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu kosmetologii stosowanej i hi-tech
 • osobom zainteresowanym branżą kosmetologiczną.

 Zainteresowanych zakupem kursu odsyłamy na:


https://crp.wroclaw.pl/kurs/wibroterapia-w-kosmetologii.html


Kurs "Gry i zabawy terapeutyczne w pracy z dziećmi i dorosłymi”, czyli nowa perspektywa terapeutyczna.

Kurs polecamy w szczególności:

 • specjalistom pracującym z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w ośrodkach terapeutycznych oraz prywatnych gabinetach;
 • nauczycielom w szkołach podstawowych i średnich;
 • rodzicom zainteresowanym tematyką gier i zabaw terapeutycznych.

 Zainteresowanych zakupem kursu odsyłamy na:

https://crp.wroclaw.pl/kurs/gry-i-zabawy-terapeutyczne-w-pracy-z-dziecmi-i-doroslymi.html


Kurs "Dziecko z zespołem Downa w placówce oświatowej, czyli jak wspierać i tworzyć warunki sprzyjające dzieciom z zespołem Downa.

Kurs polecamy w szczególności:

 • specjalistom pracującym z dziećmi z zespołem Downa i w ośrodkach terapeutycznych oraz prywatnych gabinetach;
 • nauczycielom grup przedszkolnych i klas 1-3 szkół integracyjnych oraz w szkołach specjalnych;
 • osobom pragnącym rozpocząć pracę z dziećmi z zespołem Downa w placówkach oświatowych lub gabinetach terapeutycznych
 • rodzicom dzieci z zespołem Downa.

 Zainteresowanych zakupem kursu odsyłamy na:

https://crp.wroclaw.pl/kurs/dziecko-z-zespolem-downa-w-placowce-oswiatowej.html


Kurs "Asystentura i opieka wytchnieniowa", czyli jak wspierać opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Kurs polecamy w szczególności:

 • pracownikom socjalnym ośrodków pomocy społecznej;
 • pracownikom centrów pomocy rodzinie;
 • dyrektorom CUS;
 • osobom zatrudnionym na stanowiskach opiekuńczych i asystenckich.

 Zainteresowanych zakupem kursu odsyłamy na:

https://www.crp.wroclaw.pl/kurs/asystentura-i-opieka-wytchnieniowa.html
Kurs "Opiekun w domu pomocy społecznej", czyli jak dbać o podopiecznego z pełnym zaangażowaniem i odpowiedzialnością.

Kurs polecamy w szczególności:

 • opiekunom medycznym, którzy chcą podjąć pracę w placówce DPS,
 • osobom, które przygotowują się do uzyskania dyplomu opiekuna medycznego.

 Zainteresowanych zakupem kursu odsyłamy na:

https://www.crp.wroclaw.pl/kurs/opiekun-w-domu-pomocy-spolecznej.html

Kurs "Głodne emocje - jedzenie emocjonalne jako problematyczny styl jedzenia", czyli jak nakarmić emocje i zbudować pozytywną relację z jedzeniem.

Kurs polecamy w szczególności:

 • osobom zmagającym się z podjadaniem;
 • osobom, które nie potrafią opanować zachcianek żywieniowych;
 • osobom zmęczonym restrykcyjnymi dietami;
 • dietetykom;
 • osobom zajmującym się zawodowo poradnictwem psychologicznym..

 Zainteresowanych zakupem kursu odsyłamy na:

https://www.crp.wroclaw.pl/kurs/glodne-emocje---jedzenie-emocjonalne-jako-problemowy-styl-jedzenia.html


Kurs "Zaburzenia lękowe u osób dorosłych", czyli jak zrozumieć i oswoić lęk.

Kurs polecamy w szczególności:

 • osobom zmagającym się z lękiem;
 • psychologom i pedagogom;
 • pielęgniarkom i lekarzom wszystkich specjalności;
 • ratownikom medycznym.

 Zainteresowanych zakupem kursu odsyłamy na:

https://www.crp.wroclaw.pl/kurs/zaburzenia-lekowe-u-osob-doroslych.html


Kurs "Koordynator pieczy zastępczej", czyli udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej.

Kurs polecamy w szczególności:

 • pracownikom PCPR;
 • pracownikom pomocy społecznej;
 • pedagogom;
 • osobom zainteresowanym podjęciem pracy w charakterze koordynatora pieczy zastępczej.

 Zainteresowanych zakupem kursu odsyłamy na:

https://www.crp.wroclaw.pl/kurs/koordynator-pieczy--zastepczej.html


Kurs "Interwencja kryzysowa", czyli jak udzielać natychmiastowej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej. 


Kurs polecamy w szczególności:

 • psychologom
 • psychoterapeutom
 • psychiatrom
 • osobom innych profesji, które mają indywidualny kontakt z klientem potencjalnie będącym w kryzysie
 • osobom planującym rozpocząć pracę z osobami potencjalnie będącymi w kryzysie
 • każdej osobie zainteresowanej.


 Zainteresowanych zakupem kursu odsyłamy:

https://www.crp.wroclaw.pl/kurs/interwencja-kryzysowa.html

Kurs "Podstawy opieki paliatywnej", czyli jak łagodzić cierpienie oraz poprawiać jakość życia chorych i ich rodzin. 


Kurs polecamy w szczególności: 

 • wszystkim członkom personelu medycznego, którzy w swojej pracy zajmują się opieką nad osobą chorą i/lub niesamodzielną.
 • osobom chcącym rozszerzyć swoją dotychczasową wiedzę o rzetelne dane dotyczące specyfiki pracy z pacjentem w terminalnym stadium choroby.
 • wszystkim zainteresowanym. 


 Zainteresowanych zakupem kursu odsyłamy:

https://www.crp.wroclaw.pl/kurs/podstawy-opieki-paliatywnej.html

Kurs "Podejście redukcji szkód w pracy z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych", czyli alternatywne spojrzenie na uzależnienie i uzależnionych.


Kurs polecamy w szczególności: 

 • osobom, które pracują lub chcą podjąć pracę z osobami stosującymi substancje psychoaktywne lub podejmującymi inne zachowania ryzykowne;
 • terapeutom uzależnień;
 • pracownikom socjalnym;
 • wolontariuszom;
 • każdemu, kto chce dowiedzieć się więcej na temat podejścia redukcji szkód.


Zainteresowanych zakupem kursu odsyłamy:

https://www.crp.wroclaw.pl/kurs/podejscie-redukcji-szkod-w-pracy-z-osobami-uzaleznionymi-od-substancji-psychoaktywnych.htmlKurs "Trening umiejętności społecznych u dzieci i dorosłych ze spektrum autyzmu", czyli o wspieraniu osób autystycznych na gruncie relacji społecznych.


Kurs polecamy w szczególności: 

 • osobom, które posiadają podstawową wiedzę w obszarze spektrum zaburzeń autystycznych i pragną ją poszerzyć;
 • trenerom umiejętności społecznych;
 • terapeutom pracującym z osobami z ASD;
 • pracownikom edukacji, którzy na co dzień spotykają się z osobami ze spektrum autyzmu;
 • rodzicom i bliskim osób z ASD.


Zainteresowanych zakupem kursu odsyłamy:

https://www.crp.wroclaw.pl/kurs/trening-umiejetnosci-spolecznych-u-dzieci-i-doroslych-ze-spektrum-autyzmu.htmlKurs "Higiena stomatologiczna", czyli porcja wiedzy o zabiegach higienicznych i promocji zdrowia jamy ustnej.

Kurs Higiena stomatologiczna polecamy w szczególności: 

 • osobom, które interesują się tematyką higieny stomatologicznej i promocji zdrowia jamy ustnej;
 • osobom zainteresowanym podjęciem zatrudnienia w gabinetach dentystycznych;
 • osobom zainteresowanym podjęciem zatrudnienia w gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach;
 • osobom, które chcą rozwijać pasje i zainteresowania związane z naukami medycznymi i naukami o zdrowiu, tj. fizjologia, patofizjologia, promocja zdrowia i epidemiologia chorób jamy ustnej.


Zainteresowanych zakupem kursu odsyłamy na: https://www.crp.wroclaw.pl/kurs/higiena-stomatologiczna.html

Kurs "Podstawy diagnozy i terapii uzależnień", czyli o dobieraniu odpowiedniej strategii i metod terapii osób zmagających się z uzależnieniami. 

Kurs polecamy w szczególności osom pracującym lub zamierzającym podjąć pracę z osobami uzależnionymi:

 • pracownikom społecznym,
 • pracownikom środowiskowym,
 • psychologom,
 • psychoterapeutom,
 • streetworkerom,
 • partyworkerom.


Zainteresowanych zakupem kursu odsyłamy na: 

https://www.crp.wroclaw.pl/kurs/podstawy-diagnozy-i-terapii-uzaleznien.html

Kurs "Neuropsychologia i diagnoza neuropsychologiczna", czyli jak diagnozować i postępować z osobami z organicznymi zmianami i po urazie mózgu.


Kurs polecamy w szczególności osobom zajmującym się diagnozą psychologiczną lub dziedzinami pokrewnymi, np.:

 • neurologią kliniczną
 • psychiatrią,
 • kognitywistką. 


Zainteresowanych zakupem kursu odsyłamy na: https://www.crp.wroclaw.pl/kurs/podstawy-neuropsychologii-i-diagnozy-neuropsychologicznej.html

Kurs "Asystent rodziny", czyli jak aktywnie wspierać rodziny.

Kurs polecamy w szczególności:
 • pracownikom pomocy społecznej
 • pedagogom
 • wychowawcom i opiekunom
 • terapeutom

Zainteresowanych zakupem kursu odsyłamy na: https://www.crp.wroclaw.pl/kurs/asystent-rodziny.htmlKurs "Zespół Aspergera w odniesieniu do spektrum zaburzeń autystycznych - diagnoza i terapia", czyli jak wspierać osoby z ZA.

Kurs polecamy w szczególności:
 • nauczycielom wspomagającym
 • pedagogom
 • wychowawcom i opiekunom
 • rodzicom

Zainteresowanych zakupem kursu odsyłamy na:  https://www.crp.wroclaw.pl/kurs/zespol-aspergera.html

Kurs "Zaburzenia odżywiania", czyli jak rozpoznać i pomóc osobie z zaburzeniami żywieniowymi.

Kurs polecamy w szczególności:

 • dietetykom
 • psychoterapeutom
 • osobom zaangażowanym w leczenie zaburzeń odżywiania, m.in. pielęgniarkom, fizjoterapeutom
 • osobom pracującym z młodzieżą

Zainteresowanych zakupem kursu odsyłamy na: https://www.crp.wroclaw.pl/kurs/zaburzenia-odzywiania.htmlKurs "Zastosowanie AAC u dziecka z autyzmem", czyli jak pomóc dziecku autystycznemu komunikować się i uczestniczyć w życiu społecznym.

Kurs polecamy w szczególności:

 • osobom, które na co dzień pracują z dziećmi z autyzmem (psychologowie, pedagodzy, nauczyciele wspomagający)
 • rodzicom dzieci autystycznym
 • osobom zaciekawionym tematyką komunikacji alternatywnej i wspomagającej

Zainteresowanych zakupem kursu odsyłamy na: https://www.crp.wroclaw.pl/kurs/zastosowanie-aac-u-dziecka-z-autyzmem.htmlKurs "Dietetyka w kosmetyce", czyli o tym, jak odpowiednio zbilansowana dieta wpływa na dobrą kondycje skóry, włosów i paznokci.

Kurs polecamy w szczególności:

 • profesjonalistom związanym z branżą beauty, którzy pragną nabyć wiedzę z zakresu dietetyki (pod kątem kondycji skóry i włosów)
 • dietetykom 
 • osobom zmagającym się z wybranymi problemami skórnymi i trychologicznymi

Zainteresowanych zakupem kursu odsyłamy na https://www.crp.wroclaw.pl/kurs/dietetyka-w-kosmetyce.html


Kurs "Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży", czyli jak zdiagnozować lęk i pomóc najmłodszym odzyskać radość i poczucie bezpieczeństwa.

Kurs w szczególności polecamy osobom, które:

 • pracują z dziećmi i młodzieżą 
 • wykonują zawód psychologa, terapeuty, pedagoga
 • są rodzicami lub opiekunami dziecka, u którego zauważyć można niepokojące objawy lękowe

Zainteresowanych zakupem kursu odsyłamy na:

https://www.crp.wroclaw.pl/kurs/zaburzenia-lekowe-u-dzieci-i-mlodziezy.htmlKurs "Interaktywne lekcje - narzędzia dla nauczyciela", czyli jak podjąć wyzwanie, korzystać z cyfrowych narzędzi i projektować atrakcyjne lekcje.

Kurs w szczególności polecamy osobom, które:

 • pracują z dziećmi i młodzieżą na wszystkich szczeblach systemu edukacji
 • zajmują się zawodowo branżą edukacyjną 
 • chcą poszerzać swoje kompetencje cyfrowe

Zainteresowanych zakupem kursu odsyłamy na:

https://www.crp.wroclaw.pl/kurs/kurs-interaktywne-lekcje-narzedzia-dla-nauczyciela.htmlKurs "Opiekun medyczny", czyli jak pomagać i wspierać osoby starsze, schorowane i niepełnosprawne.

Kurs w szczególności polecamy osobom, które:

 • zainteresowanym tematyką niesienia pomocy osobom starszym i przewlekle chorym
 • poszukują zatrudnienia w hospicjach, domach opieki społecznej, domach późnej starości, ośrodkach rehabilitacyjnych
 • czynnym opiekunom medycznym, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje i wiedzę

Zainteresowanych zakupem kursu odsyłamy na:

https://www.crp.wroclaw.pl/kurs/opiekun-medyczny.html

Kurs "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami", czyli kim jest pośrednik i jak wyglądają modele pracy na rynku nieruchomości?

Kurs w szczególności polecamy osobom, które:

 • zaczynają swoją przygodę z pośrednictwem nieruchomości
 • funkcjonowały w zawodzie na rynku o odmiennej specyfice niż w Polsce
 • chcą zdobyć wiedzę na temat tworzenia umów usługi pośrednictwa oraz tworzenia ofert
 • chcą poszerzyć swoją wiedzę w kwestii efektywnej współpracy z innymi pośrednikami
Zainteresowanych zakupem kursu odsyłamy na:

https://www.crp.wroclaw.pl/kurs/posrednictwo-w-obrocie-nieruchomosciami.html

Kurs "Dieta w profilaktyce i leczeniu depresji", czyli jaką rolę w zapobieganiu i leczeniu depresji odgrywa odpowiednio zbilansowana dieta.

Kurs w szczególności polecamy osobom, które:

 • zajmują się leczeniem depresji
 • są dietetykami
 • zajmują się planowaniem żywienia zbiorowego
 • chcą poszerzyć swoją wiedzę w kwestii zdrowego odżywiania.

Kurs "Grupowe treningi poznawcze dla seniorów - projektowanie", czyli jak wspomóc funkcjonowanie poznawcze.

Kurs w szczególności polecamy osobom, które:

 • na co dzień zajmują się opieką nad osobami w wieku podeszłym,
 • są zainteresowane tematyką i skutecznością treningów poznawczych oraz możliwościami wspierania własnego funkcjonowania.

Zainteresowanych zakupem kursu odsyłamy na:  https://www.crp.wroclaw.pl/kurs/120.html

Kurs "Behawiorystyka zwierząt towarzyszących", czyli  jak zrozumieć i nawiązać doskonały kontakt ze zwierzęciem.

Kurs w szczególności polecamy osobom, którym:

 • zależy na zrozumieniu zachowań zwierząt
 • chcą poznać psychikę i potrzeby emocjonalne zwierząt


Zainteresowanych zakupem kursu odsyłamy na:

https://www.crp.wroclaw.pl/kurs/119.html

Kurs "Dietoterapia i profilaktyka żywieniowa", czyli naturalne sposoby przywracania zdrowia poprzez „szytą na miarę interwencję żywieniową.

Kurs w szczególności polecamy osobom, które:

 • są w kontakcie z pacjentami, którzy potrzebują interwencji dietetycznej
 • chcą zadbać o siebie i swoich bliskich w kontekście prawidłowego żywienia


Zainteresowanych zakupem kursu odsyłamy na:

https://www.crp.wroclaw.pl/kurs/dietoterapia-i-profilaktyka-zywieniowa-118.html