Kurs "Psychotraumatologia", czyli jak wspierać i pomagać osobom będącym w kryzysie po stresie traumatycznym.

Kurs w szczególności polecamy osobom, które:

  • zajmują się niesieniem pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży
  • pracują w ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach psychoterapii, szkołach
  • chcą poznać psychologiczne mechanizmy radzenia sobie z doświadczeniami zagrożenia życia 
  • chcą poznać konsekwencje w postaci zaburzeń po stresie traumatycznym

Zainteresowanych zakupem kursu odsyłamy na:

https://www.crp.wroclaw.pl/kurs/psychotraumatologia-115.html