Kurs "Podejście redukcji szkód w pracy z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych", czyli alternatywne spojrzenie na uzależnienie i uzależnionych.


Kurs polecamy w szczególności: 

  • osobom, które pracują lub chcą podjąć pracę z osobami stosującymi substancje psychoaktywne lub podejmującymi inne zachowania ryzykowne;
  • terapeutom uzależnień;
  • pracownikom socjalnym;
  • wolontariuszom;
  • każdemu, kto chce dowiedzieć się więcej na temat podejścia redukcji szkód.


Zainteresowanych zakupem kursu odsyłamy:

https://www.crp.wroclaw.pl/kurs/podejscie-redukcji-szkod-w-pracy-z-osobami-uzaleznionymi-od-substancji-psychoaktywnych.html