Kurs "Podstawy opieki paliatywnej", czyli jak łagodzić cierpienie oraz poprawiać jakość życia chorych i ich rodzin. 


Kurs polecamy w szczególności: 

  • wszystkim członkom personelu medycznego, którzy w swojej pracy zajmują się opieką nad osobą chorą i/lub niesamodzielną.
  • osobom chcącym rozszerzyć swoją dotychczasową wiedzę o rzetelne dane dotyczące specyfiki pracy z pacjentem w terminalnym stadium choroby.
  • wszystkim zainteresowanym. 


 Zainteresowanych zakupem kursu odsyłamy:

https://www.crp.wroclaw.pl/kurs/podstawy-opieki-paliatywnej.html