Kurs "Interwencja kryzysowa", czyli jak udzielać natychmiastowej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej. 


Kurs polecamy w szczególności:

  • psychologom
  • psychoterapeutom
  • psychiatrom
  • osobom innych profesji, które mają indywidualny kontakt z klientem potencjalnie będącym w kryzysie
  • osobom planującym rozpocząć pracę z osobami potencjalnie będącymi w kryzysie
  • każdej osobie zainteresowanej.


 Zainteresowanych zakupem kursu odsyłamy:

https://www.crp.wroclaw.pl/kurs/interwencja-kryzysowa.html