Kurs "Koordynator pieczy zastępczej", czyli udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej.

Kurs polecamy w szczególności:

  • pracownikom PCPR;
  • pracownikom pomocy społecznej;
  • pedagogom;
  • osobom zainteresowanym podjęciem pracy w charakterze koordynatora pieczy zastępczej.

 Zainteresowanych zakupem kursu odsyłamy na:

https://www.crp.wroclaw.pl/kurs/koordynator-pieczy--zastepczej.html