Kurs "Dziecko z zespołem Downa w placówce oświatowej, czyli jak wspierać i tworzyć warunki sprzyjające dzieciom z zespołem Downa.

Kurs polecamy w szczególności:

  • specjalistom pracującym z dziećmi z zespołem Downa i w ośrodkach terapeutycznych oraz prywatnych gabinetach;
  • nauczycielom grup przedszkolnych i klas 1-3 szkół integracyjnych oraz w szkołach specjalnych;
  • osobom pragnącym rozpocząć pracę z dziećmi z zespołem Downa w placówkach oświatowych lub gabinetach terapeutycznych
  • rodzicom dzieci z zespołem Downa.

 Zainteresowanych zakupem kursu odsyłamy na:

https://crp.wroclaw.pl/kurs/dziecko-z-zespolem-downa-w-placowce-oswiatowej.html