Kurs "Metodyka pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną", czyli jak dostosować pracę z dziećmi w zależności od poszczególnych stopni niepełnosprawności.

Kurs w szczególności polecany osobom, które:

  • są nauczycielami i wychowawcami
  • chcą zagłębić wiedzę w temacie organizowania zajęć z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną
  • są rodzicami dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 
  • są zainteresowane edukacją dzieci w obszarze niepełnosprawności intelektualnej
  • są studentami pedagogiki
Zainteresowanych zakupem kursu odsyłamy na https://crp.wroclaw.pl/kurs/metodyka-pracy-z-dzieckiem-niepelnosprawnym-intelektualnie-65.html