Kurs "Zarządzanie dokumentacją i archiwizacja w jednostce organizacyjnej", czyli jak usprawnić przebieg informacji oraz porządkowanie dokumentacji w zakładzie pracy.

Kurs w szczególności polecany osobom, które:

  • chciałyby zdobyć wiedzę na temat właściwego postępowania z dokumentacją

  • organizują od podstaw archiwum zakładowe

  • chcą założyć firmę świadczącą usługi archiwistyczne

  • pracują w placówkach, w których jest duży przebieg informacji

Zainteresowanych zakupem kursu odsyłamy na https://crp.wroclaw.pl/kurs/zarzadzanie-dokumentacja-i-archiwizacja-w-jednostce-organizacyjnej-68.html