Aktualności

Postępowanie po ukończeniu kursu

 
 
Picture of Administrator CRP
Postępowanie po ukończeniu kursu
by Administrator CRP - Wednesday, 12 December 2018, 2:08 PM
 

Szanowni Kursanci!

przypominamy, że rozwiązanie wszystkich testów z wynikiem pozytywnym (min. 70% pozytywnych odpowiedzi) jest warunkiem do otrzymania dyplomu i zaświadczenia MEN o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych.

O fakcie ukończenia kursu Uczestnik informuje Centrum Rozwoju Personalnego za pomocą formularza, link do formularza Kursanci otrzymują mailem wraz z danymi do logowania (osobna wiadomość o temacie " Informacje dotyczące szkolenia").


Zespół Centrum Rozwoju Personalnego we Wrocławiu