Aktualności

Postępowanie po ukończeniu kursu

 
 
Obraz Administrator CRP
Postępowanie po ukończeniu kursu
Napisane przez: Administrator CRP ( Wednesday, 12 December 2018, 14:08 PM)
 

Szanowni Kursanci!

przypominamy, że rozwiązanie wszystkich testów z wynikiem pozytywnym (min. 70% pozytywnych odpowiedzi) jest warunkiem do otrzymania dyplomu i zaświadczenia MEN o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych.

O fakcie ukończenia kursu Uczestnik informuje Centrum Rozwoju Personalnego za pomocą formularza, link do formularza Kursanci otrzymują mailem wraz z danymi do logowania (osobna wiadomość o temacie " Informacje dotyczące szkolenia").


Zespół Centrum Rozwoju Personalnego we Wrocławiu